021-45263

rubika
درب آبتین طب

درب بطری دهانه ۲۸

سالانه میلیون‌ها بطری پلاستیکی در محل‌های دفن زباله وجود دارند و مواد مضر را در محیط زیست آزاد می کنند. در این میان درب بطری ها به ویژه درب بطری دهانه ۲۸، جایگاه جدید و خاصی پیدا کرده اند اما یافتن منابع معتبر و سالم برای تولید درب های بطری

پت و بطری

هنگام انتخاب یک پت با بطری، مهم است که انواع مختلف پلاستیک را بشناسید و اینکه هر کدام برای چه مصرفی بهتر هستند.   پت ها و بطری ها که در صنعت داروسازی یا برای پر کردن آب معدنی ها استفاده می شوند دارای طیف گسترده‌ای هستند و اندازه‌ها و

درب آلومینیومی

درب آلومینیومی دارویی

صنعت داروسازی و آلومینیوم – درب آلومینیومی آلومینیوم در سال ۱۸۰۹ توسط سر همفری دیوی کشف شد و اولین بار در سال ۱۸۲۵ توسط Hans C. Oersted فرآوری شد. با این حال، در ابتدا و علیرغم اینکه سومین عنصر فراوان در پوسته زمین بود، فلزی نیمه قیمتی به حساب می

درب آبتین طب

درب بطری دهانه ۲۸

سالانه میلیون‌ها بطری پلاستیکی در محل‌های دفن زباله وجود دارند و مواد مضر را در محیط زیست آزاد می کنند. در این میان درب بطری ها به ویژه درب بطری دهانه ۲۸، جایگاه جدید و خاصی پیدا کرده اند اما یافتن منابع معتبر و سالم برای تولید درب های بطری

پت و بطری

هنگام انتخاب یک پت با بطری، مهم است که انواع مختلف پلاستیک را بشناسید و اینکه هر کدام برای چه مصرفی بهتر هستند.   پت ها و بطری ها که در صنعت داروسازی یا برای پر کردن آب معدنی ها استفاده می شوند دارای طیف گسترده‌ای هستند و اندازه‌ها و

درب آلومینیومی

درب آلومینیومی دارویی

صنعت داروسازی و آلومینیوم – درب آلومینیومی آلومینیوم در سال ۱۸۰۹ توسط سر همفری دیوی کشف شد و اولین بار در سال ۱۸۲۵ توسط Hans C. Oersted فرآوری شد. با این حال، در ابتدا و علیرغم اینکه سومین عنصر فراوان در پوسته زمین بود، فلزی نیمه قیمتی به حساب می