توقف تولید


پریفرم دهانه 28

پریفرم دهانه ۲۸

پریفرم دهانه ۲۸ از محصولات شرکت آبتین می باشد. در طراحی و ساخت این محصول از مناسب ترین اوزان جهت تولید پریفرم استفاده شده است.

این پریفرم در محیطی کاملا بهداشتی و بدون تماس اپراتور با محصول تولید و سپس بسته بندی شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

 

محصول

پریفرم دهانه ۲۸ نرمال

کد AT_10000

ماده اولیه

pet

دهانه

۲۸mm

ارتفاع

۸cm

وزن

۱۵g

رنگ

انتخابی
شماره پروانه بهداشتی ساخت ۱۶/۱۱۰۱-۶
۱۶/۱۱۰۱-۷

 

محصول

پریفرم دهانه ۲۸ نرمال

کد AT_10001

ماده اولیه

pet

دهانه

۲۸mm

ارتفاع

۸cm

وزن

۱۸g

رنگ

انتخابی
شماره پروانه بهداشتی ساخت ۱۶/۱۱۰۱-۶
۱۶/۱۱۰۱-۷

 

محصول

پریفرم دهانه ۲۸ نرمال

کد AT_10002

ماده اولیه

pet

دهانه

۲۸mm

ارتفاع

۸cm

وزن

۲۰g

رنگ

انتخابی
شماره پروانه بهداشتی ساخت ۱۶/۱۱۰۱-۶
۱۶/۱۱۰۱-۷