021-45263

rubika

درب ادویه طرح کندو دهانه ۴۲

کاربرد این درب بیشتر محصولات گیاهی و ادویه ها و نمک پاش ها بوده و براساس استانداردهای جهانی طراحی شده است.

باز و بسته نمودن این درب برای مصرف کننده بسیار راحت می باشد و ضریب اطمینان باز نشدن درب هنگام برگشتن و یا افتادن محصول نهائی صد در صد می باشد و بصورت پیچی باز و بسته میشود

 

محصول

درب ادویه طرح کندو

کد AT_1011
ماده اولیه
PP
دهانه ۴۲
رنگ انتخابی
وزن ۱۰g
شماره پروانه بهداشتی ساخت ۱۶/۱۱۰۱-۳