توقف تولید

آبتین طب
آبتین طب
آبتین طب
Abtin04
Abtin05
Abtin8
previous arrow
next arrow

بطری شماره ۵

 

بطری شماره ۵

مشخصات وزن حجم ارتفاع قطر
۲۵/۵ گرم ۴۸۵ سی سی ۲۰۰/۶ mm ۶۰/۸۳ mm