توقف تولید

آبتین طب
آبتین طب
آبتین طب
Abtin04
Abtin05
Abtin03
previous arrow
next arrow

بطری شماره ۴

 

بطری شماره ۴

مشخصات وزن حجم ارتفاع قطر
۴۱/۴ گرم ۴۸۵ سی سی ۱۸۰/۴ mm ۶۵/۴۴ mm