توقف تولید

آبتین طب
آبتین طب
آبتین طب
Abtin04
Abtin05
Abtin01
previous arrow
next arrow

بطری شماره ۳

 

بطری شماره ۳

مشخصات وزن حجم ارتفاع قطر
۲۱ گرم ۲۵۰ سی سی ۱۸۰ mm ۴۷/۳۰ mm