توقف تولید

آبتین طب
آبتین طب
Abtin04
Abtin05
Abtin7
previous arrow
next arrow

بطری شماره ۲

 

بطری شماره ۲

مشخصات وزن حجم ارتفاع قطر
۲۶/۷ گرم ۲۵۰ سی سی ۱۵۰/۷ mm ۵۲/۵۶ mm