توقف تولید

آبتین طب
آبتین طب
آبتین طب
Abtin04
Abtin05
Abtin02
previous arrow
next arrow

بطری شماره ۱

 

بطری شماره ۱

مشخصات وزن حجم ارتفاع قطر
۱۳/۷ گرم ۱۱۵ سی سی ۱۲۶/۲۵ mm ۴۰/۴ mm